Δαντέλες Χρυσές

 Δαντέλες εξαιρετικής ποιότητας   

Υλικό κατασκευής χρυσοκλωστή

Δεν περιέχουν νάυλον

Πωλούνται με το μέτρο

1 2 3

 

1 2 3