Λούτρινο Lightning McQueen

 Λούτρινο Lightning McQueen  25 εκατοστά 

 
Ο Lightning McQueen είναι ο κύριος χαρακτήρας της σειράς Cars.
Είναι ένα κόκκινο αγωνιστικό αυτοκίνητο του 2006. Τρέχει για λογαριασμό του χορηγού Rust-eze.
 

1

 

1